Ngăn kéo

(Model: 276 x 468 x 510 mm)

Thùng rác đôi HAFELE

(Model: 2 x 19 lít)

Chậu Rửa Chén Hafele

(Model: CLAUDIUS HS-SSD8247)

Chậu Rửa Hafele

(Model: HS-SD11650)